Powitanie Aktualności Aktualności AKTYWNA TABLICA - MIĘDZYSZKOLNA SIEĆ WSPÓŁPRACY
AKTYWNA TABLICA - MIĘDZYSZKOLNA SIEĆ WSPÓŁPRACY
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 26 kwietnia 2018 00:00

 

 

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kociszewie uczestniczy w programie rządowym "Aktywna Tablica".

Dzięki udziałowi w programie dwie sale lekcyjne wyposażono w nowoczesne tablice interaktywne, dzięki którym zajęcia

lekcyjne prowadzone są w oparciu o technologię informacyjno-komunikacyjną.

W związku z realizacją Rządowego programu Aktywna Tablica powstała „Międzyszkolna sieć współpracy nauczycieli

stosujących TIK”.Szkoły uczestniczące w sieci:

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Praw Człowieka w Zelowie.
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Zelowie.
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Zelowie.
 • Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kociszewie.

 

 

Harmonogram działań międzyszkolnej sieci współpracy w programie Aktywna Tablica

Planowane działania w sieci:

 • Spotkania organizacyjne.
 • Przygotowywanie i prezentacja lekcji otwartych.
 • Rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych
 • Dzielenie się przykładami dobrych praktyk publikowanych ich na stronach internetowych szkół.
 • Wymiana poglądów, doświadczenia.

Ad 1.

 • Spotkanie organizacyjne (15.02.2018):
 • Integracja uczestników sieci.
 • Poznanie potrzeb i oczekiwań uczestników dotyczących udziału w międzyszkolnej sieci współpracy.
 • Ustalenie celów, harmonogramu działań międzyszkolnej sieci współpracy.
 • Opracowanie planu i harmonogramu pracy sieci.
 • Spotkanie nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
 • 19.03.2018 w Szkole Podstawowej nr 1
 • Analiza zasobów sieci internetowych, przykłady dobrych praktyk.
 • Dzielenie się doświadczeniem i wiedzą, wymiana poglądów.
 • Spotkanie nauczycieli klas 1-3
 • 17.04.2018 w Szkole Podstawowej nr 2
 • Analiza zasobów sieci internetowych, przykłady dobrych praktyk.
 • Dzielenie się doświadczeniem i wiedzą, wymiana poglądów.
 • Spotkanie nauczycieli przedmiotów humanistycznych
 • 15.05.2018 w Szkole Podstawowej nr 4
 • Analiza zasobów sieci internetowych, przykłady dobrych praktyk.
 • Dzielenie się doświadczeniem i wiedzą, wymiana poglądów.

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kociszewie.

 • Spotkanie nauczycieli przedmiotów technika
 • 28.05.2018 w Szkole Podstawowej w Kociszewie
 • Analiza zasobów sieci internetowych, przykłady dobrych praktyk.
 • Dzielenie się doświadczeniem i wiedzą, wymiana poglądów.

Lekcje otwarte

Zapraszamy uczestników międzyszkolnej sieci współpracy na lekcje otwarte:

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Praw Człowieka w Zelowie:

27.03.2018r. (wtorek) godz. 10.45, geografia, kl. 7b, nauczyciel: Wioletta Szczepańska

16.04.2018r. (poniedziałek) godz. 11.50, biologia, kl. 7c, nauczyciel: Iwona Rosiak

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki z oddziałami integracyjnymi w Zelowie:

20.03.2018 r. (wtorek) godz. 8.55, edukacja wczesnoszkolna kl. 2a, nauczyciel:

Aleksandra Szewczyk – Rogut

26.04.2018 r. (środa) godz. 9.50, edukacja wczesnoszkolna kl. 1b, nauczyciel: Jolanta Zalisz

28.02.2018 r. udział Przedszkola Edukacyjnego w Zelowie w zajęciach prezentujących zasoby

tablicy multimedialnej w nauczaniu matematyki. Zajęcia przygotowały i prowadziły panie:

Katarzyna Wolska, Jolanta Zalisz.

13.03.2018 r. udział Samorządowego Przedszkola nr 1 w Zelowie w zajęciach prezentujących

asoby tablicy multimedialnej w nauczaniu matematyki. Zajęcia przygotowały i prowadziły panie:

Katarzyna Wolska, Jolanta Zalisz.

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Zelowie:

30.05.2018 r. ( środa) godz. 855, historia, kl. 4 b, nauczyciel: Jan Kozłowski

14.06.2018 r. (czwartek) godz. 950, język polski, kl. 4 c, nauczyciel: Katarzyna Kamińska - Hofman

Szkoła Podstawowa  im Tadeusza Kościuszki w Kociszewie

23.03.2018r. (piątek) godz. 11.55 język polski, kl.7 nauczyciel: Małgorzata Kędziak

6.04.2018r. (piątek) godz.11.55 biologia kl.7 nauczyciel: Monika Maślikowska – Stępień

11.06.2018 r. (poniedziałek) godz. 10.00 technika klasa 5-6 nauczyciel: Jacek Malinowski

Przykłady dobrych praktyk

Propozycje materiałów samokształceniowych:

 • „Sieci współpracy i samokształcenia, jako nowa forma doskonalenia nauczycieli
 • w pracy z nowymi technologiami” dostępne nahttps://www.ore.edu.pl/
 • Publikacja dobrych praktyk:http://www.profesor.pl/
 • Blog sieci:https://aktywnatablicatik.blogspot.com

Przykłady scenariuszy zajęć

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Praw Człowieka w Zelowie:

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Zelowie:

 • Rozmowa na temat ilustracji – świat realny i fantastyczny. Wyrazy z „h”. Klasa 2a
 • „Dbam o zdrowie”. Klasa 1b

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Zelowie:

 • „Solidarność” i jej bohaterowie. – historia, klasa 4
 • Ortografii się nie boimy, bo pilnie zasad się uczymy. Pisownia wyrazów z chi h.
  - język polski, klasa 4
 • Przyroda budzi się do życia. Kwiaty wiosny.  - edukacja wczesnoszkolna, klasa 3
 • The Gloom`sday. Codzienne czynności. – język angielski, klasa 4
 • Punkty w układzie współrzędnych.  – matematyka, klasa 5
 • Jak powstaje rysunek techniczny? – technika, klasa 5

Szkoła Podstawowa  im. Tadeusza Kościuszki w Kociszewie

 • „Dziady” jako przykład dramatu romantycznego. Język polski klasa7
 • Budowa i rola układu nerwowego. Biologia klasa 7
 • Aktywny wypoczynek – planujemy wycieczkę rowerową. Technika klasa5-6

Aplikacje do tworzenia interaktywnych pomocy dydaktycznych:

https://www.jigsawplanet.com/

https://learningapps.org

https://quizizz.com/

https://kahoot.com

https://pl.padlet.com/

Ciekawe zasoby w sieci: strony – linki dotyczące gier/innowacyjnych programów:

 • www.learningapps.org – platforma 2.0 LarningApps posiada zasoby i szablony do tworzenia
 • własnych interaktywnych pomocy dydaktycznych z różnych przedmiotów (gry edukacyjne
 • o różnym stopniu trudności i tematyce – zagadki, quizy). Umożliwia tworzenie ćwiczeń na tablicę
 • interaktywną. www.learningapps.org jest bezpłatną platformą niewymagającą instalacji
 • z dostępnymi szablonami do tworzenia online różnych ćwiczeń, prostych gier i innych pomocy
 • do wykorzystania w procesie dydaktycznym przez nauczycieli różnych przedmiotów.
 • Platforma Edmodo www.edmodo.com – edukacyjna witryna społecznościowa wspomagająca
 • współpracę i komunikację nauczyciela i ucznia.
 • Platformy TED-Ed www.ed.ted.com, Blendspace www.blendspace dawniej Edcanvas),
 • umożliwiają przygotowanie, organizowanie i udostępnianie materiałów edukacyjnych czyli
 • całej lekcji odwróconej (temat, cele, wklejenie filmu, przesłanie uczniom).
 • www.EclipseCrossword.com - darmowy program do ściągnięcia w celu tworzenia krzyżówek.
 • www.classdojo.com - narzędzie do oceny zachowania uczniów w klasie wykorzystujące elementy gryfikacji.
 • www.zondle.com - strona do tworzenia własnych gier, zagadek, quizów o różnym stopniu
 • trudności i tematyce z możliwością przesłania uczniom gry na emaila, facebooka.
 • http://www.doppelme.com/ - strona umożliwiająca tworzenie awatara.
 • http://www.sumdog.com - gry matematyczne, serwis dla uczniów i nauczycieli.
 • http://grajlandia.pl/gry/gry-edukacyjne,18/1.html - gry edukacyjne dla najmłodszych.
 • http://www.comonsensemedia.org/mobile-app-lists/common-sense-media-learning-awardwinners -
 • propozycja i opis 50 aplikacji, gier i stron internetowych, które otrzymały najwyższą ocenę pod
 • względem możliwości zastosowania w nauce do roku 2013.

 

 

Zamówienia Publiczne

Rada Rodziców
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.