Programy i Projekty

 

 

 

 

 

Powitanie
Deklaracja Dostępności
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 28 marca 2022 19:35

Deklaracja dostępności


Deklaracja Dostępności strony internetowej www.kociszew.pl

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kociszewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.kociszew.pl

Data publikacji strony internetowej: 2009-10-13

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2020-10-15

 

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-15
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny (raport oceniający) przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • Osobą kontaktową jest: Jacek Malinowski
 • e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • nr telefonu: tel. 44 634 1239  /    kom. 604135985

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Zelowa
 • Adres: Urząd Miejski w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, 97- 425 Zelów
 • E-mail: umzelow @ zelow.pl
 • Telefon: (44) 634 10 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna budynku Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kociszewie

Dostępność wejścia/wyjścia:

 • Do budynku prowadzą 2 wejścia i  2 wyjścia z budynku.
 1. 1. Wejście/wyjście od strony ulicy- bez barier architektonicznych - pozwala na swobodny wjazd wózkami.
 2. 2. Wejście/wyjście od strony Sali Gimnastycznej- częściowo z barią architektoniczną jeden stopień w łączniku między salą, a szkoła ale jest rozkładany podest.

Dostępność korytarzy, schodów i wind:

 1. 1. Korytarze szkolne są szerokie, osoba na wózku może się poruszać po parterze i po piętrze budynku.
 2. 2. Na piętro prowadzą schody wyposażone w specjalne najazdy dla wózków inwalidzkich.
 3. 3. Dostępność stołówki - bez barier architektonicznych.

Dostępność toalet:

 1. 1. Na parterze  przy sali gimnastycznej znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

 1. 1. Na parkingu usytuowanym  brak miejsca parkingowego specjalnie oznakowanego, wyznaczonego dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność oznaczeń dla niewidomych, słabo widzących oraz z tłumaczeniem języka migowego:

 1. 1. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 2. 2. W budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

 

Dodatkowe oświadczenia

Treści niedostępne

 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
 • Część plików nie jest dostępnych w wersji edytowalnej,
 • Serwis zawiera pliki będące skanami dokumentów lub zapisane w różnych formatach, np. pdf, doc, itp.
 • Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - zobacz

 

Rada Rodziców

Zamówienia Publiczne

BIP

Deklaracja Dostępności
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.