Programy i Projekty

 

 

 

 

 

Powitanie Historia szkoły
Historia szkoły
Wpisany przez Administrator   
środa, 12 lutego 2020 11:46

Przed II wojną światową dzieci z naszego terenu uczyły się w drewnianym budynku znajdującym się w Kociszewie. Kierownikiem tej placówki był Stanisław Szymak. W czasie wojny Niemcy dobudowali do drewnianej części dwa pomieszczenia. 
Po wojnie kierownikiem siedmioklasowej wówczas szkoły został Henryk Żebrowski. Był nim aż do 1959 roku. Wtedy to bowiem jego miejsce na tym stanowisku zajął Eugeniusz Cieślak.

W 1960 roku wydzierżawiono jedno pomieszczenie od Stanisława Gajdy oraz jedno od rodziny Pawlickich. Od roku 1969 wydzierżawiono jedno pomieszczenie po tzw. „agronomówce”, a zrezygnowano z budynku p. Gajdy. Łącznie więc ze „starą” szkołą dzieci uczyły się w trzech punktach.

W związku z koniecznością nauki w kilku miejscach już w roku 1960 zrodził się pomysł wybudowania nowego budynku 
z przeznaczeniem na szkołę. W tym celu na jednym z zebrań rodzicielskich powołano Społeczny Komitet Budowy Szkoły, w skład którego weszli: Eugeniusz Cieślak (dyrektor szkoły), Ryszard Rybak, Stanisław Domagała, Edward Domagała, Stanisław Dobruch. Teren pod budowę szkoły ustalono na gruntach Ryszarda Rybaka.

Prace rozpoczęto w lutym 1972 roku. Budowę obiektu zakończono 5 maja 1973 roku. Odbiór techniczny budynku odbył się 7 maja 1973 roku. Szkołę przyjmował dyrektor szkoły – Eugeniusz Cieślak, wspólnie z władzami Wydziału Oświaty i Kultury.

W skład pierwszej Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Kociszewie wchodzili: Halina Cieślak, Stanisława Czyżyk, Janina Malinowska, Urszula Niewulska, Barbara Skupińska i Janina Wędzik.

Szkoła została oddana do użytku w Roku Nauki Polskiej, w którym obchodzono 500- lecie urodzin Mikołaja Kopernika oraz 200. rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej.


 

Nowo wzniesiony budynek szkolny znajdował się na świecącym pustkami, nierównym terenie. W uporządkowanie, wyrównanie, ogrodzenie i zagospodarowanie terenu włączyli się wszyscy – Rada Pedagogiczna, Komitet Rodzicielski, młodzież szkolna.

Od 1974 roku do Zbiorczej Szkoły Podstawowej w Kociszewie uczęszczała młodzież ze szkół: Zabłoty, Bocianicha i Kociszew. Szkoła posiadała też dwa punkty filialne  z klasami I – III  w Zabłotach i Bocianisze. Kierownikiem filii w Zabłotach była Janina Malinowska, a w Bocianisze - Irena Kubiak. Punkt filialny 
w Bocianisze został zlikwidowany 19 sierpnia 1977 roku; część uczących się tam dzieci  przeszła więc do szkoły w Kociszewie.

W roku 1985 z funkcji dyrektora szkoły zrezygnował Eugeniusz Cieślak. Jego miejsce zajęła Grażyna Badziak – była dyrektorem w latach 1985 – 1988. W roku 1988 dyrektorem szkoły został Marek Myroniuk. Funkcję tę pełni do dziś.

Skład Rady Pedagogicznej ulegał ciągłym zmianom. Najdłużej jednak w szkole przepracowali: Eugeniusz Cieślak, Halina Cieślak, Stanisława Czyżyk, Janina Malinowska, Urszula Pawlak. Nauczyciele się ciągle kształcili i doskonalili.

Stopniowo szkoła zaczęła się wzbogacać w nowoczesne sprzęty i pomoce dydaktyczne. Powstało wielofunkcyjne boisko szkolne z nawierzchniami do piłki nożnej, tenisa ziemnego i koszykówki. Systematycznie od polowy lat osiemdziesiątych szkoła jest wyposażana w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny.

W roku 1999 szkoła przyjęła nazwę: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kociszewie.

W szkole w Kociszewie działalność dydaktyczno – wychowawcza i opiekuńcza realizowana była i jest na wysokim poziomie. Uczniowie od początku funkcjonowania szkoły brali udział w zawodach sportowych i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu gminnym i wojewódzkim. Odnosili również duże sukcesy. Jednym 
z większych jest I miejsce (na szczeblu wojewódzkim) Rafała Kębłowskiego w olimpiadzie matematycznej (rok 1989) oraz III miejsce Małgorzaty Wdowickiej w konkursie ortograficznym (również na szczeblu wojewódzkim – 1997 rok).


 

Szkoła Podstawowa w Kociszewie od wielu lat sama jest pomysłodawcą i organizatorem wielu konkursów – szkolnych i międzyszkolnych. Najważniejsze z nich to konkursy wchodzącew skład realizowanego programu pod hasłem „Zelowski Pejzaż”. 
Są to m. in.  konkursy plastyczne, fotograficzne, ortograficzne, czytelnicze, recytatorskie, literackie, przyrodnicze, karaoke oraz ligi przedmiotowe: matematyczna, przyrodnicza i historyczna. Uczniowie z Kociszewa udowodnili, ze w niczym nie ustępują młodzieży z innych szkół, a niejednokrotnie są  lepsi.

Od 1990 roku dla młodzieży szkolnej organizowane są wyjazdy rekreacyjne na basen. W szkole działają również różne koła zainteresowań: koło dziennikarskie, języka polskiego, plastyczne, ekologiczne, szachowe, teatralne. To właśnie efektem działalności koła dziennikarskiego jest gazetka szkolna, a teatralnego – występy teatrzyku szkolnego.

Przy szkole działa Towarzystwo Szkolne Kociszew, które jest często  współorganizatorem i sponsorem konkursów. Towarzystwo wraz ze  Szkołą Podstawową w Kociszewie jest m. in. organizatorem międzyszkolnych turniejów piłkarskich – o „Puchar Wiosny” i „Puchar Jesieni”. Na tym polu, często stając na podium, młodzież z Kociszewa również wypada bardzo dobrze.

Dla uczniów szkoły organizowane są zimowiska, półkolonie, wycieczki, biwaki i obozy sportowe i wędrowne. Jednodniowe wycieczki  organizowane są m. in. do kin, teatrów, muzeów. Dłuższe – w interesujące miejsca Polski i nie tylko – w roku 1990 zorganizowano wycieczkę do Leningradu, a w latach 2002 - 2008 wycieczki do Pragi, Wilna Berlina i Lwowa.

Od 1980 roku organizowane są dla młodzieży z Kociszewa obozy wędrowne. W roku 1998 zmieniły one formę  - odtąd są to obozy stałe. Organizowane są w góry, nad jeziora oraz nad morze. Często połączone są z przekraczaniem granicy Polski i ze zwiedzaniem miast przygranicznych. Od 2003 roku szkoła współpracuje z dwoma partnerskimi szkołami, w Berlinie i w Windzie na Mazurach.

w 2002 roku  budynek szkoły w Kociszewie zmienił wygląd. Przeszedł gruntowną termorenowację, został wyremontowany, ocieplony i odnowiony. Wewnątrz również przeprowadzono prace remontowe. Przy odnowieniu klas pomagają rodzice - tak jak trzydzieści lat temu – by dzieci mogły się uczyć w lepszych warunkach.

W grudniu 2009 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Zelów a Urzędem Marszałkowskim w Łodzi o współpinansowanie budowy przy naszej szkole sali gimnastycznej o wymiarach 15 x 30 metrów, a w ostatnich dniach tegoż roku wybrano w zakończonej procedurze przetargowej umowę z wykonawcę.

Wiosną 2010 roku jak tylko śniegi ...

 

Rada Rodziców

Zamówienia Publiczne

BIP

Deklaracja Dostępności
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.